Columnisten

De redactie van DijkRuis is erg blij met een aantal vaste columnisten. Onze columnisten leveren verhalen van verschillende aard,  peuterverhalen, buurt- en speeltuinactiviteiten, dorpsverenigingen, informatie van scholen, recepten, mooie momenten, creatieve ideeën, toneel, geschiedenis van de buurt, Noorddieker Noabers, WIJ Lewenborg, EMS, de dierenarts blogt en meer. Naast de vaste columnisten wordt er in DijkRuis regelmatig Gemeentelijke- en Provinciale informatie geplaatst. Als ook informatie van het Waterschap Noorderzijlvest.

Een paar columnisten willen niet bij name genoemd worden, vandaar dat hier geen namen zijn vermeld.

Nieuwe columnisten zijn altijd welkom, ook zij die eenmalig een column willen plaatsen.