Adverteren

Wilt u als bedrijf of organisatie adverteren in onze wijkkrant? Dat kan uiteraard. Heeft u zelf een advertentie dan nemen wij die op zoals u dat wenst, zij het binnen het afgesproken formaat. Heeft u geen advertentie voorhanden dan maken wij deze graag voor u, indien gewenst met foto. Het maken van een advertentie doen wij gratis, de advertentie is daarna uw eigendom.

De rekening van het adverteren over een heel jaar, ontvangt u eind oktober van het lopende jaar.

Voor éénmalige advertentie wordt direct een factuur verstrekt.

Wij hanteren de volgende tarieven:

formaat prijs per jaar / per editie formaat mm
1/8 pagina € 55,- per jaar 45 bij 65 mm
1/8 pagina € 11,- per editie 45 bij 65 mm
1/4 pagina € 110,- per jaar 90 bij 65 mm
1/4 pagina € 22,- per editie 90 bij 65 mm
1/4 pagina € 110,- per jaar 45 bij 130 mm
1/4 pagina € 22,- per editie 45 bij 130 mm
1/2 pagina € 220,- per jaar 90 bij 130 mm
1/2 pagina € 44,- per editie 90 bij 130 mm
1/1 pagina € 412,50- per jaar 190 bij 130 mm
1/1 pagina € 82,50- per editie 190 bij 130 mm

Voorkeurspagina, b.v. midden of achterzijde (indien beschikbaar) + 25%
Advertenties voor het gehele jaar worden gratis op de website geplaatst.