Over DijkRuis

Informeren is het doel van de wijkkrant DijkRuis. Voor de wijkraad, bewoners, bedrijven, gemeente, waterschap en meer, een middel om bewoners te bereiken.

Bedrijven binnen het verspreidingsgebied kunnen naast adverteren gebruik maken van de mogelijkheid om zich te presenteren door middel van een interview in DijkRuis. Een interview is geheel gratis.

Ook bewoners, clubs en verenigingen binnen het verspreidingsgebied kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van een interview. Daarnaast kunnen zij, gratis, mededelingen plaatsen.

Meer weten? Neem contact op met de redactie.

Kopij

Heeft u iets te plaatsen (kopij) dan ontvangen wij dat graag tijdig via de mail. Voor plaatsing wordt alles nagekeken op schrijf- of stijlfouten en redelijk taalgebruik. Voor het aanleveren van kopij hanteren wij sluitingsdata, deze ziet u hieronder. Lukt het niet tijdig aan te leveren dan loopt u het risico dat het niet meer in de komende editie geplaatst kan worden.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren op gegronde redenen. Ook behoudt de redactie zich het recht voor kopij te wijzigen op taalfouten en taalgebruik. Indien kopij wordt geweigerd of ingrijpend wordt gecorrigeerd, wordt er contact opgenomen met de verstrekker van de kopij.

Sluitingdatum kopij: 5 april 2024

Adverteren

Wilt u als bedrijf of organisatie adverteren in onze wijkkrant? Dat kan uiteraard. Heeft u zelf een advertentie dan nemen wij die op zoals u dat wenst, zij het binnen het afgesproken formaat. Heeft u geen advertentie voorhanden dan maken wij deze graag voor u, indien gewenst met foto. Het maken van een advertentie doen wij gratis, de advertentie is daarna uw eigendom.

De rekening van het adverteren over een heel jaar, ontvangt u eind oktober van het lopende jaar.

Voor éénmalige advertentie wordt direct een factuur verstrekt.

Wij hanteren de volgende tarieven:

formaat prijs per jaar / per editie formaat mm
1/8 pagina € 55,- per jaar 45 bij 65 mm
1/8 pagina € 11,- per editie 45 bij 65 mm
1/4 pagina € 110,- per jaar 90 bij 65 mm
1/4 pagina € 22,- per editie 90 bij 65 mm
1/4 pagina € 110,- per jaar 45 bij 130 mm
1/4 pagina € 22,- per editie 45 bij 130 mm
1/2 pagina € 220,- per jaar 90 bij 130 mm
1/2 pagina € 44,- per editie 90 bij 130 mm
1/1 pagina € 412,50- per jaar 190 bij 130 mm
1/1 pagina € 82,50- per editie 190 bij 130 mm

Voorkeurspagina, b.v. midden of achterzijde (indien beschikbaar) + 25%
Advertenties voor het gehele jaar worden gratis op de website geplaatst.

Vrijwilligers

De wijkkrant kan niet zonder vrijwilligers voor de distributie. Zij zijn de mensen die in weer en wind, er voor zorgen dat DijkRuis bij de bewoners in de bus ligt. We zijn blij met de inzet van:

Esther Oijers
Henk Hamming
Menka Kalk
Henk Pfeifer
Bert van Dop
Jannie van Slochteren
Marga van der Zeeuw
Truus Schoonhoven
Lieneke Boonstra