Over DijkRuis

Informeren is het doel van de wijkkrant DijkRuis. Voor de wijkraad, bewoners, bedrijven, gemeente, waterschap en meer, een middel om bewoners te bereiken.

Bedrijven binnen het verspreidingsgebied kunnen naast adverteren gebruik maken van de mogelijkheid om zich te presenteren door middel van een interview in DijkRuis. Een interview is geheel gratis.

Ook bewoners, clubs en verenigingen binnen het verspreidingsgebied kunnen gebruik maken van de mogelijkheid van een interview. Daarnaast kunnen zij, gratis, mededelingen plaatsen.

Meer weten? Neem contact op met de redactie.