Kopij

Heeft u iets te plaatsen (kopij) dan ontvangen wij dat graag tijdig via de mail. Voor plaatsing wordt alles nagekeken op schrijf- of stijlfouten en redelijk taalgebruik. Voor het aanleveren van kopij hanteren wij sluitingsdata, deze ziet u hieronder. Lukt het niet tijdig aan te leveren dan loopt u het risico dat het niet meer in de komende editie geplaatst kan worden.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te weigeren op gegronde redenen. Ook behoudt de redactie zich het recht voor kopij te wijzigen op taalfouten en taalgebruik. Indien kopij wordt geweigerd of ingrijpend wordt gecorrigeerd, wordt er contact opgenomen met de verstrekker van de kopij.

Sluitingdatum kopij: 14 juni 2024