Home

Hallo allemaal! U bent hier op de website van de wijkkrant DijkRuis.

De wijkkrant  DijkRuis wordt uitgegeven door de wijkraad Ruischerbrug Ruischerwaard Noorddijk en verschijnt vijf keer per jaar. Iedere keer wordt de nieuwste editie, naast bezorging in een oplage van ruim 1000 exemplaren, ook op deze site geplaatst.

Het verspreidingsgebied van de wijkkrant is: de wijken Ruischerbrug Ruischerwaard Noorddijk, klein Harkstede, Middelbert en de Rijksweg N460 tussen de stadsgrens en de ringweg.

U kunt op deze site edities van meerdere jaren terugkijken, als ook de nieuwste editie inzien.

Wij wensen u veel leesplezier,
Redactie DijkRuis

Scroll Up