4 mei herdenking 2022

15.04.2022

Het 4 mei comité Lewenborg/Noorddijk is druk bezig met de voorbereidingen voor weer een complete 4 mei-herdenking dit jaar. We gaan ervan uit dat corona geen roet meer in het eten zal gooien. Dit betekent dat er weer met een stille tocht vanuit Het Dok naar de begraafplaats bij de Stefanuskerk in Noorddijk zal worden gelopen. Bij de graven van de vier Engelse vliegeniers, Pop Dijkema en ds. Brouwer zal er twee minuten stilte worden gehouden, met daarna een toespraak. Wellicht dat de actuele situatie m.b.t. Oekraïne ook een rol bij de herdenking zal spelen.

Nadere informatie volgt via de social media-kanalen en posters.

4 mei comité Lewenborg/Noorddijk
Jenette Ouweneel, Hans Wilbrink, Luuk Duursma, Aly Brinkman, Wally Schwab

Jaarthema 2022

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat inspireert om herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om de historische gebeurtenissen in verband te brengen met de actualiteit wereldwijd.

In het voorjaar van 2020 was de hoopvolle verwachting dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou brengen, maar dat blijkt achteraf maar deels waar. De pandemie heeft ook juist maatschappelijke problemen en tegenstellingen aan de oppervlakte gebracht, en getoond dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lijken te staan - persoonlijke zeggenschap en het collectieve belang lijken niet altijd verenigbaar. Komend jaar zullen we elkaar weer meer kunnen ontmoeten. Maar het feit dat we weer bijeen mogen komen, betekent niet automatisch dat we ons ook verbonden voelen.

Dit jaar onderzoeken we hoe vrijheid en verbondenheid zich tot elkaar verhouden, meer dan 76 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Wat zijn de spanningen die hierdoor worden opgeroepen en hoe gaan we daarmee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook Vrijheid in verbondenheid.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft historicus Annelien de Dijn (hoogleraar Moderne Politieke Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht) gevraagd om de jaarthema-tekst van 2022 te schrijven.

Zie: https://www.4en5mei.nl/nieuws/jaarthematekst-van-annelien-de-dijnonline

Voor meer informatie over de herdenking in Noorddijk: https://sites.google.com/view/4-mei-comite-lewenborg