Van de wijkraad

15.02.2024

Allereerst wensen we als wijkraad iedereen een voorspoedig 2024.

Wij zijn inmiddels weer begonnen en hebben de zaken, die nog niet zijn afgerond, weer opgepakt. Zoals de veiligheid in onze leefomgeving. We hebben vorig jaar een enquête aangekondigd. Deze zal samen met leerlingen van het Noorderpoort in samenwerking met het WIJ-team worden opgezet.

Het onderzoek en overleg naar de AED's in de wijk is afgerond. Er zijn voldoende in de wijk.Het opzetten van een reanimatiecursus is blijven liggen en zal dit jaar worden onderzocht en eventueel opgepakt.

De andere doorlopende zaken blijven we attent op, zoals de ontwikkelingen van Meerstad, het Driebondsbos en de verkeersveiligheid (Roeierspad, Noorddijkerweg, de snelheid in de wijk).

De nestor van de wijkraad Wiebe Schoonhoven heeft zijn taak neergelegd en heeft twee Noorddijkers gevonden die hem zullen opvolgen, namelijk Hilda Visser en Theo Maas. Dit zal gebeuren tijdens de jaarvergadering in april.

De website van de wijkraad is www.dijkruis.nl. Alle andere namen zijn afgestoten i.v.m. de kosten. Op deze manier konden wij de wijkkrant DijkRuis blijven uitgeven.

Wij gaan ervan uit dat we met elkaar een positieve bijdrage gaan leveren aan onze leefomgeving. En elkaar zien bij de vele activiteiten in onze wijk. Houd DijkRuis dus in de gaten voor de informatie en de data.

De toekomst is nog ingepakt
in wat er zal gaan komen
geborgenheid, succes, geluk
in kleur verpakte dromen
(Geeske Willeboordse)

Namens alle bestuursleden wens ik u een voorspoedig 2024 toe.