Van de wijkraad 18-7

18.07.2022

Om de 4 weken is er een vergadering van de wijkraad en de laatste voor het zomerreces was op 30 mei.

Op de agenda staat altijd het nieuws van de actieve verenigingen in onze wijk. Dat zijn de BSV, Noorddieker Noabers en EMS. Heel fijn was om te horen dat er weer heel veel mooie activiteiten zijn of worden georganiseerd.

Ook kunnen we melden dat de stadsdeelbeheerder Ronald Rooijakkers stopt per 1 juni en als zijn opvolger is Anna Bloem aangesteld. Ronald heeft 3 jaar voor ons als contactpersoon tussen de gemeente en de wijkraad gewerkt. Het contact was altijd zeer goed, deskundig en snel. Namens de wijkraad heeft Alex van der Wielen hem een bloemetje overhandigd en bedankt voor zijn inzet.

Na de vakantie zal de wijkraad een enquête voorbereiden voor de verkeersveiligheid op de Woldweg en de "klok" op het Tarweplein. De klok is een tijdje buiten werking geweest, is nu door de gemeente gerepareerd en middels een bewoners-enquête willen we weten op welke tijden de klok het beste kan worden geluid.

We zijn ook erg blij dat de website van DijkRuis weer bereikbaar en vernieuwd is. Het wachten is nu op de site van RRN, deze zal spoedig gereed zijn.

De vergadering van 30 mei was tevens de laatste voor het zomerreces. De eerste vergadering van de wijkraad zal in september zijn.

Namens de wijkraad willen we iedereen een hele mooie, zonnige en plezierige vakantie wensen.