Van de wijkraad - woningrenovatie

22.05.2024

We worden er dagelijks aan herinnerd en hoeven vanuit ons woongebied alleen de Eemskanaalbrug maar over te steken om te zien dat er veel verandert in het landschap. De voorbereidingen voor de realisatie van een nieuwe woonwijk zijn al duidelijk zichtbaar.

Dat er aan de andere kant van diezelfde brug, weliswaar minder zichtbaar, al druk gewerkt is aan renovatie van bestaande woonruimte is minder bekend.

Sinds jaar en dag kunt u op de woensdagochtenden een groep enthousiaste vrijwilligers (De Noorddijker Boskabouters) zien klussen in de bospercelen langs de Noorddijkerweg. Een van die klussen betreft de renovatie van een aantal woningen (broedplaatsen) van de oeverzwaluw.

Een kleine 5 jaar geleden is er door Natuurmonumenten langs de Stadsweg bij het Bevrijdingsbos een uit beton opgetrokken oeverzwaluwwand gemaakt. In die wand  zitten gaten waarin zand is aangebracht. De ideale vloerbedekking voor deze vogels. De wand begrenst een waterrijk en moerassig gebied, waar het ideaal foerageren is. De afgelopen jaren hebben al meerdere zwaluwen hier een onderkomen gevonden.

De oeverzwaluw is een heel sociale vogel, die na de winter, komend uit Afrika, in groepen een broedplaats zoekt. Het liefst in een zanderige rivieroever.
Na de broedtijd worden veel van die nesten geschoond als gevolg van hoog/laag-waterstanden in een rivier. En een volgend jaar maken de beestjes zo nodig even vrolijk weer een nieuw en schoon nest.

Nu staat het Natuurgebied Kardinge niet bekend om z'n zanderige rivieroevers en voert klei hier de boventoon. Die zo sterk wisselende waterstanden heb je hier ook nog niet en toch is jaarlijks renovatie van de oude broedgangen nodig. De nieuwe bewoners houden namelijk niet van een oud en vervuild nest. In februari zijn een aantal "Boskabouters"daarom al druk doende geweest het oude zand uit de gaten te verwijderen en er nieuw zand in aan te brengen.

Van woningnood is bij deze doelgroep gelukkig nog geen sprake, maar we kunnen door renovatie wel zorgen voor een aantrekkelijke woonomgeving en wie weet kunnen we op  mooie zomeravonden weer volop genieten van deze luchtacrobaten.

Tot ze in het vroege najaar weer naar warmere streken verhuizen.