Van de Wijkraad

31.03.2022

Sinds bijna een jaar ben ik lid van de Wijkraad. Hoewel één van de eerste bewoners in de buurt Ruischerwaard sinds januari 1997, ben ik niet veel thuis geweest vanwege veelvuldig ontwikkelingswerk in het buitenland. Nu ben ik definitief weer terug in de buurt en wil ik me graag inzetten voor onze prachtige wijken Ruischerwaard, Ruischerbrug en Noorddijk en me weer verbonden voelen met mijn medebewoners. Aangezien ik met mijn hond veel wandel over de dijk aan het Eemskanaal, hoor ik ook van buurtbewoners wat hen bezighoudt.

De Wijkraad vergadert 6 keer per jaar over onderwerpen die u en mij aangaan t.a.v. onze buurt. Dit kunnen verzoeken zijn van de buurtbewoners die we bespreken met de gemeente en provincie zoals het plaatsen van bordjes en het wegnemen van bosjes voor onze (fiets)veiligheid, een trapje naar het Damsterdiep voor onze zwemmers, lawaai- en zwerfvuil-overlast, de zorgen om het behoud van het Driebondsbos, de herbeplanting aan het Damsterdiep, etc. Ook heb ik een enquête gehouden onder bewoners aan de Damsterwaard of ze bezwaar hebben tegen een bankje op de bult grenzend aan hun achtertuinen. Heeft u ook ideeën voor het verbeteren van onze buurt of problemen met onze veiligheid en het leefgenot in onze wijken, meld het dan aan de Wijkraad. Ook kunt u direct problemen met afval, bomen, groen, verlichting, parkeren, verkeer, etc. melden aan de gemeente Groningen met de app Slim Melden. Mijn ervaring is dat de gemeente deze problemen in elk geval t.a.v. afval en verlichting snel aanpakt.

Zo ben ik ook lid geworden van onze Buurt- en Speeltuinvereniging en heb ik een zeer gezellige Burendag-barbecue bijgewoond. Helaas konden er vanwege de coronacrisis niet veel activiteiten doorgaan. Hopelijk over een tijdje kunnen we elkaar weer ontmoeten.

We willen u er ook nog aan herinneren dat de Wijkraad financiële mogelijkheden biedt als u als buurtgenoot iets structureel wilt organiseren. Zo ondersteunt de Wijkraad het Creatief Café, de Noorddieker Noabers en de EMS dorpsvereniging.

Helaas moest de ALV weer uitgesteld worden vanwege de coronacrisis, maar we hopen dan eindelijk weer een ALV te kunnen organiseren op 21 maart a.s. Helaas moeten we afscheid nemen van de wijkraadleden Anneke en Marieke. Wij willen hen nog bedanken voor hun inzet. De huidige Wijkraad bestaande uit Alex, Luuk, Wiebe, Henk, Jaap en mijzelf (Dineke), hopen u te zien op de aaanstaande ALV.

Contactadressen Wijkraad:

voorzitter-rrn@ziggo.nl en luukduursma@outlook.com