Gered gereedschap

14.12.2022

Gered Gereedschap (GG) levert een bijdrage aan de opbouw van een zelfstandig bestaan van mensen in ontwikkelingslanden.

De ondersteuning is concreet en praktisch; overtollig gereedschap wordt ingezameld, opgeknapt en op aanvraag verzonden naar projecten in voornamelijk Afrikaanse landen waar goed gereedschap niet voorhanden of onbetaalbaar is.

GG stelt mensen in staat om een vak te leren, een bedrijfje te starten en zodoende een inkomen te verwerven. GG geeft mensen in ontwikkelingslanden letterlijk en figuurlijk instrumenten in handen voor de opbouw van een betere toekomst.

GG heeft ruim dertig zelfstandige werkplaatsen, verspreid over het hele land. Die werkplaatsen zijn verantwoordelijk voor het inzamelen, opknappen en het verzendklaar maken van het gereedschap en ze zijn bovendien verantwoordelijk voor hun eigen financiële middelen.

De Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap, gevestigd in Amsterdam, is het landelijk centrum voor alle GG-werkplaatsen. Hier komen de projectaanvragen binnen en worden ze beoordeeld. Ook verzorgt zij het transport van het gereedschap over zee in containers.

Gered Gereedschap werkt louter op humanitaire gronden en heeft geen politieke of godsdienstige achtergrond.

Duurzaamheid
Een duurzame wereld zou je kunnen omschrijven als: "Een wereld waarin rekening wordt gehouden met de huidige en toekomstige behoeften van iedereen en waarin kansen eerlijk worden verdeeld." Zo geformuleerd heeft GG een brugfunctie als het gaat om de verdeling van goederen wereldwijd en het inzetten van gereedschap als instrument tegen armoedebestrijding.

In het kader van Mondiale Duurzaamheid, maken we onderscheid tussen HIER en DAAR.

Een relatief onderscheid, want onze Aarde is één.

HIER wordt oud gereedschap opgeknapt. Dat betekent:
• besparing op grondstoffen door levensduurverlenging van gereedschap.
• besparing op energie, nodig bij het maken van nieuw gereedschap.
• gereedschap dat niet te repareren valt wordt gesloopt, waarbij metalen onderdelen worden gescheiden en gerecycled.

DAAR wordt het gereedschap hergebruikt. Dat betekent:
• het gereedschap wordt als leermiddel ingezet op voornamelijk technische scholen.
• soms krijgen afgestudeerde leerlingen een gereedschapsset mee om direct aan de slag te gaan na hun opleiding.
• het gereedschap is een middel om een beroep uit te oefenen en dus inkomen te verwerven.

website: geredgereedschapgroningen.nl
email: groningen@geredgereedschap.nl
tel. 050-313.03.51

adres:
Travertijnstraat 6 B
9743 SZ Groningen

Steek je graag de handen uit de mouwen, geef je dan op als vrijwilliger!!