Beste buurtgenoten,

Misschien heb je mij weleens zien zwemmen in het Damsterdiep? Want daar ben ik vanaf mei altijd volop aan het trainen voor de Groninger Swim Challenge, waar ik dit jaar voor de 9e keer aan meedoe. Samen met 3 andere zwemmers vormen wij Team Stipt-IT. 

Zaterdag 31 augustus 2024 om 06:00 uur duiken wij bij Zoutkamp het water in en zwemmen door het Reitdiep naar de Oosterhaven in Groningen. Een totale afstand van 35 km.

Het doel is geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker in het UMCG.

Ik zwem wel, je hoeft alleen maar deze QR-code te scannen voor een donatie.

Alvast heel erg bedankt.

Luuk Duursma

Beste buurtgenoten,

Misschien heb je mij weleens zien zwemmen in het Damsterdiep? Want daar ben ik vanaf mei altijd volop aan het trainen voor de Groninger Swim Challenge, waar ik dit jaar voor de 9e keer aan meedoe. Samen met 3 andere zwemmers vormen wij Team Stipt-IT. 

Zaterdag 31 augustus 2024 om 06:00 uur duiken wij bij Zoutkamp het water in en zwemmen door het Reitdiep naar de Oosterhaven in Groningen. Een totale afstand van 35 km.

Het doel is geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker in het UMCG.

Ik zwem wel, je hoeft alleen maar deze QR-code te scannen voor een donatie.

Alvast heel erg bedankt.

Luuk Duursma

Eemskanaalzone

03.10.2022

Om de groei van de stad Groningen ruimte te geven, wil het college de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen. Het gaat om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad. Eemskanaalzone: Stad aan het water.

De plannen staan beschreven in de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone, Stad aan het water. Het doel van het project Eemskanaalzone: een gezond, aantrekkelijk stadsdeel dat Groningen weer met recht een stad aan het water maakt.

Er zijn 4 deelgebieden:

1. Stadshavens
2. Scandinavische Havens
3. Bedrijventerrein Driebond
4. Nieuw woon-werkgebied Eemskanaalzone en nieuwe route Meerstad

De Eemskanaalzone wordt gefaseerd ontwikkeld: niet alles kan en hoeft tegelijk en niet alle gebieden komen direct al in aanmerking voor ontwikkeling.

Deelgebied 1: Stadshavens
Het eerste gebied dat we concreet gaan ontwikkelen, is deelgebied 1: Stadshavens. Het gaat om het gebied in het oosten van de stad, tussen het Damsterdiep en de Sontweg.

Stadshavens wordt een levendige, hoogstedelijke wijk aan het water. Voor alle typen inwoners en alle beurzen komen er woningen, zowel koop als (sociale) huur. Ze worden duurzaam en aardgasvrij gebouwd. Historische gebouwen zoals de EMG-silo, de zakkenloods en de Cova-schoorsteen gaan samen met moderne, hoogstedelijke architectuur.

Ook wordt Stadshavens een autoluw en groen gebied. De ontwikkelende partijen willen investeren in wegen, fiets- en wandelpaden, kades en extra pleinen als ontmoetingsruimte. Het Damsterdiep krijgt een groene uitstraling.

Op het terrein van de zandoverslag komt een havenpark.

De gemeente Groningen gaat dit gebied ontwikkelen samen met de marktpartijen en woningcorporaties die hier grond bezitten. Dit zijn de ontwikkelaars VanWonen, VolkerWessels Vastgoed, Wonam en BPD en de corporaties Lefier en Nijestee. In totaal gaat het om 3300 woningen. Kijk voor meer informatie op stadshavens.groningen.nl

Deelgebied 2: Scandinavische Havens
Met betrokken bedrijven (en de bedrijvenvereniging) willen we onderzoeken wat de ontwikkelmogelijkheden zijn van de nautische en maritieme sector. Daarna willen we gezamenlijk een traject bepalen voor de toekomst van dit gebied. De herinrichting van de openbare ruimte en de daarbij behorende infrastructuur is daar een integraal onderdeel van.

De planvorming voor deelgebied 2 is in de loop van 2020 gestart. Op basis van de omgevingsvisie Next City en de ontwikkelstrategie Stad aan het water wordt er een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het gebied. De omgeving en de ondernemers in het gebied zullen hier bij betrokken worden.

Deelgebied 3: Driebond
Wij willen met eigenaren en gebruikers samen verkennen wat de mogelijkheden en wensen zijn, met name voor de zone langs de Sint Petersburgweg. De plannen voor deelgebied 3 werken we later uit.

Deelgebied 4: Eemskanaalzone en Meerstad
Voor het gebied tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas maakt Bureau Meerstad een plan. Dit wordt een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met woningen, bedrijven en voorzieningen. In de Agenda voor de Toekomst staan de eerste uitwerkingen voor dit gebied. Daarnaast komt er een snellere en veiliger route voor fiets, ov en auto tussen het centrum van Groningen en Meerstad. Deze route komt tussen de Oostelijke ringweg en de Vossenburglaan in Meerstad. Het ontwerp is samen met omwonenden gemaakt. Als alles volgens planning verloopt, ligt de nieuwe route er halverwege 2023.

Kijk voor meer informatie op toekomstmeerstad.eu Inspraak De inspraakperiode voor de ontwikkelstrategie Eemskanaalzone: Stad aan het water was in het voorjaar van 2018. Ook zijn er in deze periode 3 inloopbijeenkomsten geweest. Alle opmerkingen, suggesties en vragen staan samen met ons antwoord in het inspraakrapport.

Meer informatie
Webpagina Stadshavens
Webpagina Bureau Meerstad