Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

18.07.2022

Dag buurtbewoners,

Wij wonen dicht bij het Bevrijdingsbos dat ligt nabij Noorddijk, tussen Lewenborg en Garmerwolde. Wellicht dat u daar (vaak) wel eens wandelt. Bent u ook bekend met het wandelpad van de 'Rechten van het Kind' aldaar?

Jaarlijks wordt er over de wereld stil gestaan bij de Internationale Dag van de Kinderrechten op 20 november. Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn.

Onlangs heb ik mij als vrijwilliger aangemeld bij de Stichting Bevrijdingsbos, mede omdat ik graag zo'n uniek kinderrechtenwandelpad in ere wil houden. Jaarlijks heeft de Stichting Bevrijdingsbos een activiteit op 20 november samen met basisscholen in de omgeving. Kinderen krijgen op school te horen over de 'rechten van het kind' en maken b.v. een mooie vlag of actueel filmpje. Zie hiervoor de website van het Bevrijdingsbos: Het Bevrijdingsbos Groningen.

Ik zoek op mijn beurt buurtgenoten die samen met mij willen nadenken over leuke jaarlijkse activiteiten op 20 november en hoe wij de betrokkenheid van kinderen op dit thema kunnen activeren.

Spreekt dit onderwerp je aan? Bel mij! Anja de Jong: telefoonnummer: 06-13755072

De belangrijkste rechten van het kind zijn:

 • Het recht op onderwijs
  Het recht op eigen geloof en cultuur
  Het recht op een naam en een nationaliteit
  Het recht op een eigen mening
  Het recht op een veilig en gezond leven
  Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
  Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
  Het recht op bescherming bij een oorlog
  Het recht op spelen
  Het recht om op te groeien bij familie
  Het recht op veilig drinkwater
  Het recht op goede gezondheidszorg
  Het recht op zorg bij een handicap

Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld