Onderhoud Driebondsbos

15.02.2024

Waterschap Noorderzijlvest heeft ons verzocht om de takken die in ons gebied over de dijk van het Eemskanaal hangen, weg te snoeien. Het gaat om de dijk van het slibdepot tot aan de Borgweg. Het overhangende groen belemmert het Waterschap namelijk bij hun onderhoud aan de dijk.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 12 februari en 15 maart 2024.
De precieze planning hangt af van de begaanbaarheid van de dijk. De werkzaamheden duren ongeveer een week, zodat we vóór het broedseizoen klaar zijn.

Het takhout dat vrijkomt, laten we achter in het bos en waar dat niet mogelijk is, versnipperen we het. De struiken waar de takken vanaf komen, blijven staan. Zo verstoren we het gebied zo weinig mogelijk.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden ze graag.

Jornand Veldman
Bureau Meerstad
Manager Gebiedsontwikkeling

Zijlkade 2
9613 CV Meerstad

T. 050 - 599 57 10
I. www.meerstad.eu