Van de wijkraad 12-22

14.12.2022

Aan mij de eer weer een berichtje te plaatsen in naam van de Wijkraad.

Wij vergaderen 6 keer per jaar over onderwerpen die u en mij aangaan t.a.v. onze buurten de Ruischerwaard, Ruischerbrug en Noorddijk. Hoewel er over het algemeen geen grote problemen zijn, blijven er altijd wel verbeterpunten. Wij bespreken de problemen die ons zijn meegedeeld door buurtbewoners en leggen deze voor aan de gemeentelijke stadsdeelbeheerder en/of aan de provincie.

Op de ALV van de Wijkraad op 21 maart jl. hebben we verslag uitgebracht van onze activiteiten. Tegenwoordig zijn we bezig met een inventarisatie van AED's in onze buurt, de klok op het Roggeplein, overlast en lawaai van jeugd, laatste nieuws t.a.v. van behoud van het Driebondsbos en de verkeersdrukte op de Woldweg. Vanwege het laatste wordt er binnenkort een enquête gehouden over het verkeer.

Heeft u ook ideeën voor het verbeteren van onze buurt of problemen met onze veiligheid en leefgenot in onze wijken? Of zijn uw klachten bij de gemeente niet afgehandeld?

Meld het dan aan de Wijkraad.

Misschien kunnen wij u helpen deze problemen onder de aandacht te brengen.

Contactadres Wijkraad: voorzitter-rrn@ziggo.nl