Villa Nuova op de Euvelgunne

18.07.2022

1800 Klaas Jacobs Bronsema landbouwer te Euvelgunne eigenaar van Villa Nuova.

1833 Jacob Martens Kamphuis koopt Villa Nuova.

1863 Jan Pestman koopt het huis.

1869 Jan Sibendo Havinga Oortwijn cichorei-fabrikant Binnen Damsterdiep te Groningen.

Buitenplaats 'Villa Nuova' met vier boerenbehuizingen

Donderdag 2 oktober 1873

In de vroege morgen van 30 september 1873, werd de gemeente veldwachter Jacob Smant, door de burgemeester naar de villa van wethouder J.S. Havinga Oortwijn op de Euvelgunne gedirigeerd om een proces verbaal op te maken van een inbraak op Villa Nuova.

In de Prov. Groninger Courant van woensdag 1 oktober 1873 kunnen we het volgende lezen:

In den afgelopen nacht werd in de slaapkamer van den heer J. S. Havinga Oortwijn op Villa Nuova te Euvelgunne, gemeente Noorddijk, een belangrijke diefstal gepleegd. De dieven hebben de brutaliteit gehad om den heer Oortwijn iets toe te dienen, waardoor deze in een staat van verdoving is gebracht, en vervolgens de zware ijzeren geldkist naar buiten te dragen, terwijl de ledige kist in een naburige sloot is teruggevonden.

Al wat waarde had, is uit de kist ontvreemd, onder anderen (zie advertentie, voorkomende aan het hoofd van deze courant) circa ƒ.50.000, = aan bank en muntpapier en contanten (de vele effecten die zich in de kist bevonden, daaronder niet begrepen), met enige juwelen, ringen, bellen, gouden armbanden enz.

Ook uit een gesloten kast zijn nog een gouden horloge met ketting en enige contanten gestolen.

De officier van justitie te van deze stede (Stad) is onmiddellijk nadat de diefstal te zijner kennis was gebracht, naar de villa van den heer Oortwijn vertrokken. Het meest nauwgezette onderzoek wordt ingesteld. Naar wij vernemen, is de toestand van den heer Oortwijn, in aanmerking genomen het heden nacht ondergane, nog al redelijk

Over den brutale diefstal ten huize van den heer J. S. Havinga Oortwijn, waarvan wij in ons nummer van gisteren melding maakten, kunnen wij nog geen nadere bijzonderheden meedelen.

Heden morgen begaven zich den heer officier van Justitie, de rechter commissaris en de substituut griffier der arrondissement - rechtbank nar Euvelgunne, om een onderzoek in loco in te stellen. Ook de brigadier der rijkspolitie en een agent der stedelijke politie zijn heden morgen derwaarts gegaan. Met verlangen ziet men naar bijzonderheden over deze duistere zaak, op dit moment het hoofdonderwerp van alle gesprekken, tegemoet.

Later zou blijken dat dhr. Havinga - Oortwijn door speelschulden gedreven alles in scène had gezet.

23 Febr. 1874. Publieke verkoop van het buitenverblijf,,Villa Nuova'' met ± 54 HA. Land gelegen te Euvelgunne en toebehorende aan M. W. F W. Buning. 28 Dec. 1874. Verkoop 2000 bomen staande op de laan van het buitengoed,,Villa Nuova'' te Euvelgunne. Overdracht aan het Departement van financiën van de vestinggronden der Gem. Groningen, en ook die te Helpman en Delfzijl

1876. Jan Pestman verkoopt het huis met erf en weiland Werumeus Buning, die het huis in 1883 verbouwt. 1936. Eigenaar van het huis en erf en weilanden Alida Ritia Patjer te Loppersum en Cs. Wed. Abel Hendrik Werumeus Buning. Mede eigenaren. , Werumeus Buning, Willem Frederik Werumeus Buning- Adriana Helena, minderjarig Loppersum. In 1961 wordt de villa afgebroken om het verbreden van het Eemskanaal mogelijk te maken