Verslag ALV wijkraad

01.04.2022

Op 21 maart 2022 heeft de ALV van de wijkraad plaatsgevonden.

De opkomst was redelijk: 17 buurtbewoners (waaronder 5 bestuursleden) en Marlon Berends (gebiedsmanager stadsdeel Oost) waren aanwezig in de BSV.

Het financiële jaarverslag over 2020 en 2021 werd door de vergadering goedgekeurd.

Jaap van der Veen werd gekozen tot penningmeester, Luuk Duursma tot secretaris, Dineke Venekamp en Henk Bolhuis werden gekozen tot algemeen bestuurslid.

Na het officiële gedeelte werd er door Maartje Bos en Jornand Veldman van Bureau Meerstad een presentatie gegeven over de plannen van Meerstad. Dat dit leeft bij de buurtbewoners werd wel duidelijk. Vooral het behoud van het Driebondsbos en het "Slipdepot" kwam regelmatig aan de orde.

Er werden veel vragen gesteld en Jornand vertelde dat alle plannen nog lang niet in beton gegoten zijn. Wat wel de opdracht is, is dat er in de komende jaren nog ruim 6000 woningen gebouwd moeten worden.

Wat feitjes en cijfers:

Er zijn nu 868 opgeleverde woningen en 183 in aanbouw. Er zijn 2.740 "Meerstadjers", waaronder 1758 volwassenen, 387 50-plussers, 982 kinderen en 155 pubers.

Het wateroppervlak zal bedrijventerrein.

350

hectare

worden

en 40

hectare wordt

Meerstad zal in 2050 klaar zijn!

Op de website van Meerstad www.toekomstmeerstad.eu staat alle informatie ook te lezen.